Родительские категории: ОбразованиеLifelong LearningProcedūrinių žinių prieinamumas.

Procedūrinių žinių prieinamumas

Ensuring Access To Know-How

YAML Вопрос

Didelė dalis naudingų žinių yra paslėptos uždarose kompanijose, ir neprieinamos žmonėms mokytis. Švietimo sistema neteikia priėjimo prie šių žinių, nes korporacijos laiko jas savo intelektualine nuosavybe.

Pavyzdžiui, norint išgydyti tam tikrus medicininius susirgimus, reiki pažangios medicinos žinių, priemonių ir medžiagų. Nauji paprasti gydymo metodai egzistuoja, tačiau tam, kad juos įsisavinti, reikia praleisti daug laiko ir pastangų, kol įgausi pasitikėjimą iš tų žmonių, kurie tuos metodus sugalvojo, kad išsiaiškinti visas detales, kaip juos taikyti. Priėjimas prie mokslinių žurnalų dažnai yra mokamas ir jį turi tik tam tikros institucijos.

Jei priėjimas prie šių žinių būtų greitesnis ir efektyvesnis, paprasti žmonės galėtų pradėti pakartoti naujausius medicininius ir kitus rezultatus gelbėdami gyvybes savo lokaliose vietovese.

Jeigu tokios procedūrinės žinios būtų labiau prieinamos ir paplitusios, mes visi galėtume pradėti kopijuoti geriausią praktiką kiekvienoje srityje, ir gauti didžiulę naudą, bei tyrimų ir inžinerijos vystymosi greitis padidėtų visame pasaulyje.

Rašykite čia idėjas, kaip išlaisvinti procedūrines žinias.


Дочерние категории: Procedūrinių žinių prieinamumas.


Голос (Необязательно) (не уведомлять) (Необязательно)
Пожалуйста, войдите.

Ах, правда, но доступ к ноу-хау также может иметь [темную сторону] (https://blog.mindey.com/2017/01/03/open-knowledge-and-its-risks/). Нужно быть осторожным.

Ah, true, but access to know-how may also have a dark side. Needs to be cautious.


Настало время призвать к обмену процедурными знаниями.

Вот последний пример

«Запал клапан ICU в итальянской больнице. Местная компания доставила 3D-принтер в больницу, перепроектировала и произвела клапан в течение нескольких часов».

«Эту историю подтвердили итальянские СМИ и сам Массимо Темпорелли через свой аккаунт в Facebook. Источник (La Stampa) также сказал, что поставщик не был удовлетворен и отказался предоставить файлы с чертежами для ускорения работы».

[Из Twitter] (https://twitter.com/michalnaka/status/1239316241984049152)

是时候呼吁共享程序性知识了。 以下是最新的一个例子——

“一家意大利医院的ICU阀门用完了。一家当地公司将3D打印机带到医院,在数小时内重新设计并生产了阀门。” “这个故事得到了意大利媒体和Massimo Temporelli本人通过他的Facebook帐户的证实。消息人士(La Stampa)也表示,供应商对此不满意,并拒绝提供蓝图文件以加快工作速度。”

来源于Twitter